Co je ppm?

Význam zkratky ppm

Parts per million (zkratka pocházející z angličtiny, česky „dílů či částic na jeden milion“), zkráceně též ppm, je výraz pro jednu miliontinu (celku). Někdy je tento výraz odvozován i z latinského pars per milion.

Co udává jednotka ppm?

Obdobně jako procento (jedna setina) či promile (jedna tisícina) se používá pro znázornění poměru jedné části vůči celku.

Jednotka ppm označuje koncentraci, jejíž hodnota vyjadřuje počet částic dispergované, či rozpouštěné látky ku milionu částic látky dispergující, či rozpouštědla. V našem případě se jedná o množství částic dispergované látky, například stříbra v destilované vodě. Na místo počtu částic se však v praxi často udává poměr hmotnostní, tedy poměrná hmotnost v miliontinách dispergované látky ku hmotnosti dispergující látky. A tedy jeden miligram stříbra v jednom kilogramu (přibližně litru) čisté vody (tj. destilované) má koncentraci 1 ppm. Příklad: Bavíme-li se o kolidním stříbře 25 ppm jedná se o 25 mg stříbra na jeden kilogram (přibližně litr) čisté vody.

Kalkulačka pro výpočet ppm

Chcete se dozvědět, jak na správný přepočet koncentrace ppm? Tak jak už bylo zmíněno, jednotka ppm (tak jako promile či procenta) se využívá ke znázornění poměru 1 části vůči celku. K výpočtu můžete použít dostupné online kalkulačky, ve kterých si rychle a snadno jednotky převedete. Zde se můžete podívat na základní převody ppm z procent a promile.

100 % = 1 000 000 ppm

1 % = 10 000 ppm

1 ‰ = 1 000 ppm