Reklamace a vrácení zboží

Reklamační řád 

Reklamace se řídí Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. V případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu, o které rozhoduje prodejce. Záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. Záruční doba se tedy prodlužuje o dobu vyřizování reklamace. 
Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Prodávající je Lakshmi – Narayan – Viktor Živný, Křižíkova 972/18, Boskovice 68001 IČ: 74881426, DIČ: CZ7506173741,  který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Nárok reklamace :

Zákazník má právo reklamovat zboží, pokud ho obdrží v rozporu s kupní smlouvou, anebo se v záruční době produktu objeví skutečnosti znemožňující jeho obvyklé používání.
 U použitého zboží nelze reklamovat "vady" které vznikly nebo mohly vzniknout v důsledku předchozího používání. Reklamované zboží musí být čisté a nepoškozené (vyjma možné reklamované vady). Reklamační doba začíná běžet dnem doručení reklamovaného zboží na naši adresu.
Vyřízení reklamace v zákonné lhůtě 30 dnů od převzetí zboží.

Převzetí  zboží :

Při přebírání zásilky od přepravce zkontrolujte, zda je v pořádku. Pokud obal jeví známky poškození
,neprodleně to přepravci oznamte, zásilku odmítněte a nepřebírejte. Jestliže bude zásilka poškozená nebo po rozbalení zjistíte poškození obsahu, bezprostředně nás kontaktujte na email info@koloidy.cz
Obsah celé krabice a poškozeného zboží zdokumentujte nejlépe nafocením a po kontaktu s námi postupujte dle domluvených pokynů.
Zboží máte možnost po předchozí domluvě doručit k reklamaci osobně, poslat poštou nebo přepravní službou.

Postup při reklamaci :

a) informujte nás o reklamaci e-mailem, či písemně
b) zboží zabalte tak, aby nedošlo k jakémukoliv poškození
c) zásilku pošlete jako doporučený balík (ne  dobírkou ! ) na naši adresu
d) do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu, doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
 
Vyřízení reklamace : 

Jestliže prodejce nestihne vyřídit reklamaci v zákonné době 30 dnů, má zákazník okamžitý nárok na nový produkt nebo vrácení peněz .
Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má zákazník právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
V případě odstoupení od kupní smlouvy je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.

Účinnost Reklamačního řádu od 10. 6. 2015