Výroba koloidního zlata a stříbra

Výroba koloidního stříbra a zlata s certifikátem ČSN EN ISO 22716

Koloidní stříbro a zlato vyrábíme v té nejvyšší kvalitě s garantovanou velikostí částic a možností produkce zadané koncentrace a množství vyráběného koloidu. Prostřednictvím certifikovaných přístrojů probíhá normované uvolňování daného kovu, což vede k vysoce přesným a opakovatelným výsledkům.

Vstupní suroviny

Při výrobě je použita výhradně silně čištěná voda Aqua Purificata s vodivostí 0,1 mikrosiemens. Pro generování koloidů  jsou použity speciální stříbrné a zlaté elektrody SAFINA (ty vykazují čistotu min. 99,99%, se specifickou tvrdostí), které jsou zárukou bezpečnosti a kvality, o čemž svědčí desítky tisíc spokojených uživatelů po celé Evropě.
Protože jsou vstupními surovinami pouze čištěná voda a ryzí zlato, nebo stříbro, lze tak naše koloidy právem považovat za přírodní produkt – přírodní koloidy.

Čistota

Naše koloidní stříbro a zlato vyrábíme v certifikované laboratoři a před započetím každého výrobního procesu je prováděno důkladné čištění veškerých výrobních zařízení a souvisejících komponentů což je nezbytně nutné k vyrobení pravého a kvalitního českého koloidu.

Trvanlivost

Koloidní stříbro a zlato je stabilní a použitelné po mnoho měsíců. Stabilizace koloidu je dána především souhlasným elektrickým nábojem na dispergovaných částečkách. Nicméně, přesto lze očekávat, že časem tohoto náboje pozbývá , postupně dochází ke shlukování částic a tím i ke snižování účinnosti. Mělo by být z tohoto důvodu pokud možno používáno čerstvé.

Skladování koloidů

Pro zachování stříbrné i zlaté substance v optimálním stavu co nejdéle – dodržujeme při skladování, a nabádáme i naše klienty, řiďte se následujícími radami:

  • Nedávejte skleničky s obsahem koloidního stříbra / zlata do blízkosti elektromagnetického pole (např. elektrického sporáku, TV, lednice atd.).
  • Nevystavujte je ani ke UV zdroji záření ani přímým slunečním paprskům.
  • Nedoporučujeme koloidy uchovávat v lednici. Nejlepší podmínky budou mít v chladu a tmě při stabilní teplotě.
  • Používejte pouze, jako i my, tmavé skleničky lékové kvality.
  • Neřeďte koloidní stříbro ani zlato – narušila by se koncentrace koloidu.

  Proč skladujeme koloidní stříbro a zlato v tmavém skle?

  Sklo je mimořádně významný materiál, který se využívá při skladování chemikálií, kosmetiky nebo některých potravin a v obalových materiálech nemá konkurenci.

  Z křemičitého sodovápeného skla se vyrábí skleněné obaly, které jsou nejvhodnějším materiálem pro uchování všech vlastností koloidních kovů.

  Tmavá láhev

  Pokud se připraví koloidní soustava, u níž se má zabezpečit její trvanlivost, je důležité a nutné výsledný produkt chránit.

  Částice obsažené v suspenzi se k sobě nepřibližují, protože každá z nich nese pozitivní elektrický náboj (+) a „souhlasné náboje“ se vzájemně odpuzují. Cokoli, co z částice může vypudit její náboj, sníží kvalitu koloidnu v procesu zvaném koagulace. Částice zbavené nábojů se lepí dohromady a vytvářejí hrudkovitá seskupení. Tento proces může vyvolat zejména ultrafialové sluneční záření a také mnohé plasty. Proto je nejlepší skladovat koloidní stříbro a zlato v lahvích z tmavého skla, nejlépe tmavě  hnědé anebo i kobaltově modré barvy. V žádném případě neskladovat třeba v průhledném plastu kde je prakticky koloid velmi rychle znehodnocen.

  Naše zboží je certifikováno jako pleťové tonikum. Důvody jsou uvedeny zde.

     • 1999 v nařízení vlády 10/1999 Sb. vydané dne 19.1.1999 bylo KS zařazeno mezi ostatní nepovolené látky a to dokonce do stejné skupiny, jako např. anorganické sloučeniny rtuti nebo dusičnan stříbrný , přestože léčebné účinky koloidního stříbra jsou již dosti dávno známé.
     • 2004 Koloidní stříbro schváleno pouze jako doplněk stravy.
     • 2006 Koloidní stříbro není možno deklarovat jako lék.
     • 2008 V ČR není koloidní stříbro povoleno jako potravinový doplněk.

  Naše zboží je a má být proto dodáváno na trh s souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích.

   

  Naše firma dodává na trh všechny produkty v souladu s platným právním řádem, a tudíž nenabádáme k vnitřnímu, ani k jinému použití našich produktů, než tak, jak odpovídá jejich certifikaci. Použití našich produktů v souladu se zákonem uvádí etiketa a příbalový leták. Zároveň nenabádáme k užívání koloidních kovů, ať již získaných jakoukoli cestou, jinak, než dovoluje platná legislativa. 

  Osvědčení - český výrobek

  Bakteriologické vyšetření - zjištění antibakteriálního účinku

   

  Koloidní stříbro

   

  Koloidní zlato

  Silver VET